కాన్సర్   బాధితుడికి    వడ్డెర వెలుగు చారిటబుల్ ట్రస్ట్ తరుపున  పదివేల రూపాయిల  చెక్

1 ని|| లో చదవచ్చు
A- A+
చదివారు

కాన్సర్   బాధితుడికి    వడ్డెర వెలుగు చారిటబుల్ ట్రస్ట్ తరుపున  పదివేల రూపాయిల  చెక్

ఆది, 13/05/2018 - 17:37
1 comment

నెల్లూరు  లో  జరిగిన వడ్డెర  గర్జన లో కాన్సర్   బాధితుడికి    వడ్డెర వెలుగు చారిటబుల్ ట్రస్ట్ తరుపున  పదివేల రూపాయిల  చెక్   అందజేయటం జరిగింది  నిరంతర సేవలే 
మా లక్ష్యం  పరస్పర వివాదాలు పర్సనల్ ఇగోలు  తావులేదు పాలిటిక్స్ ప్రాంతాల విభేదం మాకులేదు

Comments