వడ్డెరలను ST జాబితా లో చేర్చలని సంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ గారికి వినతిపత్రం

1 ని|| లో చదవచ్చు
A- A+
చదివారు

వడ్డెరలను ST జాబితా లో చేర్చలని సంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ గారికి వినతిపత్రం

సోమ, 09/07/2018 - 17:04
0 comments

వడ్డెరలను ST జాబితా లో చేర్చలని సంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ గారికి వినతిపత్రం ఇచ్చిన మంజలి యాదగిరి, ఎల్లయ్య, శ్రీధర్, వెంకటేష్ మరియు హనుమంతు గార్లకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు యాదగిరి, మారుతి

Sangareddy