వడ్డెర్లను ST లో చేర్చాలని వేముల వెంకటేష్ డిమాండ్

1 ని|| లో చదవచ్చు
A- A+
చదివారు

వడ్డెర్లను ST లో చేర్చాలని వేముల వెంకటేష్ డిమాండ్

ఆది, 15/04/2018 - 10:04
0 comments

వడ్డెర్లను ST లో చేర్చాలని వేముల వెంకటేష్, ముఖ్య కార్యకర్తల సమావేశం లో డిమాండ్ చేసారు