కేశవ్ నగర్ వడ్డెర బస్తీ ధ్వంసం

కేశవ్ నగర్ వడ్డెర బస్తీ ధ్వంసం

Profile picture for user editor

31 జులై 2018 ఉదయం, రంగారెడ్డి జిల్లా, గౌలిదొడ్డి సమీపంలోని కేశవనగర్ వడ్డెర బస్తీ లో అమానుషంగా ఇళ్ల కూల్చివేత చేపట్టిన ప్రభుత్వం